Počet záznamov

0

Posledný záznam

1.1.0001 0:00:00

 

 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 23. 05. 2023 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 23. 05. 2023 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 31. 05. 2023 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
65 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 07. 08. 2023 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
65 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 14. 07. 2023 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 108