Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
G01.04.01 - alpinizus a skalolezectvo Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 100,00 V-/B-
K03.02 - parazitizmus (fauna) Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Sutina na severne orientovaných svahoch v NPR Manínska tiesňava. Zatienenie okrem stromov robia z väčšej časti skaly. Druh sa tu drží vďaka chladnej mikroklíme v malých nadmorských výškach na sutinovom biotope. Na danej lokalite bola opísaná varieta Aconitum firmum subsp. moravicum var. maninense Skalický, považovaná v súčasnosti za samostatný poddruh - Aconitum firmum subsp. maninense (Skalický) Starm. Na lokalite bol pred 3 rokmi sprístupnený chodník k jaskyni a keďže je tam vyhradené miesto pre pohyb turistov a horolezeckú činnosť, pohybuje sa tam dosť ľudí. Aj tak si myslíme, že pohyb turistov populáciu neohrozuje, najviac populáciu ohrozuje postupujúca sukcesia najmä 2 druhov Parietaria officinalis a Eupatorium cannabinum. Možno z nedostatku snehu a lavín v posledných rokoch, ktoré v minulosti spôsobovali pohyb sutiny, a tým zabraňovali sukcesii uvedených expanzívnych druhov (?). Populácia sa drží najmä nad a pod chodníkom k jaskyni a na okrajoch sutiny, na pôvodne založenej TP sa postupne zmenšuje, oproti minulým rokom sme zaznamenali menší počet sterilných jedincov. Celkový počet jedincov sa od roku 2012 síce zmenšil, ale stále zodpovedá počtu cca 1000 jedincov, pretože pôvodne odhadnuté číslo 1000 jedincov bolo podhodnotené.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

1 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

10 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

40,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
001_LD 18,50635 / 49,13916 130 110 20 84,62 TML_AconMora_013_20220825_004.jpg

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy