Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_013 (6 089,53 m2)

Percento plochy

5,00 %

Dátum monitoringu

18.7.2021

Meno mapovateľa

Válková Darina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 60,00
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 5,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 35,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

10,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 100,00 V-/B-
K01.02 - zazemňovanie Stredná 100,00 V-/B-
M02.01 - zmena biotopu Vysoká 95,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Kanál je od cesty v podstate úplne zarastený trstinou asi do tretiny plochy tml. Medzi ňou sa na vodnej hladine nachádza Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Na zvyšku otvorenej vodnej plochy je vyvinutý prevažne biotop 3150 indikovaný Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea, Hydrocharis morsus ranae. Pomerne častý bol aj výskyt Glyceria maxima priamo v toku. Indikačné druhy pre biotop 3260 ako Potamogeton nodosus a Berula erecta sa vyskytovali úplne minimálne. Len zopár jedincov.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
cervenavec uzlatý E1 občasný (3 až 5 jedincov)
berla vzpriamená E1 občasný (3 až 5 jedincov)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy