Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_051 (8 054,30 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

14.8.2021

Meno mapovateľa

Válková Darina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 90,00
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

85,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-
K01.02 - zazemňovanie Vysoká 100,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-
M02.01 - zmena biotopu Stredná 90,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Vo vymedzenej tml sa nachádza prevažne biotop 3150 kvôli veľmi pomalému prúdeniu vody, zazemneniu celého kanála. Na výskyt biotopu 3260 poukazuje len výskyt niekoľkých druhov. Pri vyššom prúdení vody by možno mohlo nastať obnovenie pôvodného biotopu.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
okrasa okolíkatá zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
šípovka vodná zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
žabník skorocelový zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
berla vzpriamená občasný (3 až 5 jedincov)
cervenavec kuceravý občasný (3 až 5 jedincov)
cervenavec uzlatý občasný (3 až 5 jedincov)
ježohlav jednoduchý častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy