Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Kód TML

TML_6440_065 (51 453,40 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

21.8.2021

Meno mapovateľa

Dudáš Matej


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 100,00 V+
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 70,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Akumulácia oranického materálu spočíva v mulčovaní lokality a následnom ponechaní organického materiálu na lokalite. Zo susedného poľa sem prenikajú niektoré poľné buriny a invázne druhy. Cez lokalitu je preháňaný dobytok.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
pichliac sivý E1 3 - nad 50%
iva voškovníkovitá E1 1 - menej ako 1%
pichliac rolný E1 1 - menej ako 1%
Vicia cracca agg. E1 1 - menej ako 1%
kukucina dúšková E1 1 - menej ako 1%
nevädzovec lúcny E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
cistec mociarny E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec severný E1 2 - medzi 1% a 50%
štiav lúcny E1 1 - menej ako 1%
horciak štiavolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
hrachor hluznatý E1 1 - menej ako 1%
vrbovka ružová E1 1 - menej ako 1%
mrlík mnohoplodý E1 1 - menej ako 1%
Viola sp. E1 1 - menej ako 1%
sitina rozložitá E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy