Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Kód biotopu

6440

Kód Natura 2000

6440

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

65

Priemerná plocha TML

205 325 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

102

Priemerný počet druhov v zázname

58


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Symphytum officinale (94),Alopecurus pratensis (92),Cirsium arvense (87),Potentilla reptans (85),Ranunculus repens (78),Carex hirta (73),Galium boreale (73),Iris pseudacorus (70),Potentilla anserina (68),Ranunculus acris (68)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
55.7% 28.9% 15.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
63.9% 20.6% 15.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
55.7% 30.9% 13.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 73,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,6 %
A04 - pasenie 10,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 1,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 25,5 %
I01 - druhové invázie 19,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,9 %
K02 - biologické procesy 12,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 10,6 %
A04 - pasenie 6,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,1 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,1 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV