Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_394 (176 392,58 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

15.8.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr7 - Trnkové a lieskové kroviny 20,00
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

15,00


E1

85,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 60,00 V+/B+
A04.01.02 - intenzívne pasenie - ovce Stredná 30,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Porasty TTP sú prerušované líniovými porastmi drevín resp. ich skupinami rôznej veľkosti. Plocha slúžila v minulosti aj ako extenzívny sad (najmä slivky, hrušky, jablone, zriedka oskoruša). V južnej časti polygónu prebieha pomerne intenzívna pastva ovcami. Dlhšie nemenežované časti a okraje skupín drevín majú lemový charakter. Okrem pasenia nie je zrejmá žiadna zásadná zmena oproti predošlému monitoringu. Rozdiely v druhovom zložení oproti poslednému monitoringu možno pripísať rozdielnemu dátumu (v čase aktuálneho výskumu bola väčšina plochy pokosená), paseniu ako aj rôznorodosti a veľkosti plochy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
krížavka jarná E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
mrkva obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
klincek kartuziánsky E1 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
túžobník obycajný E1 1 - menej ako 1%
jahoda obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
Galium mollugo agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
krucinka farbiarska E1 1 - menej ako 1%
bolševník boršcový E1 1 - menej ako 1%
medúnok vlnatý E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
zanovät nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzovec lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
margaréta biela E1 1 - menej ako 1%
púpavec jesenný E1 1 - menej ako 1%
hrachor lesný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy