Kollár Jozef


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný krížavka jarná Kalnica Cruciata glabra Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný reznacka lalocnatá Kalnica Dactylis glomerata Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný mrkva obycajná Kalnica Daucus carota Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný klincek kartuziánsky Kalnica Dianthus carthusianorum Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Kalnica Festuca rubra agg. Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 2967
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Dolné Orešany 15. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Kalnica 15. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Selec 14. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hradište pod Vrátnom 25. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Bezovec 10. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 31
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
103 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace 22. 05. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
232 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace 16. 05. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 25. 07. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 03. 07. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
103 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace 15. 08. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 32
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Aster novi-belgii agg. Nechránené Detail v atlase
Vicia sativa agg. Nechránené Detail v atlase
Papaver albiflorum subsp. austromoravicum (syn.) Nechránené Detail v atlase
Thymus sp. Nechránené Detail v atlase
Helianthemum ovatum (syn.) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 582
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 5