Kollár Jozef


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný ježohlav jednoduchý Kúty. kanál Sparganium emersum Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion početný (od 11 – 50 % pokryvnosti) Kohlerová 5-členná škála 31. 08. 2022 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný žaburinka menšia Kúty. kanál Lemna minor Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion početný (od 11 – 50 % pokryvnosti) Kohlerová 5-členná škála 31. 08. 2022 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný spirodelka mnohokorenová Kúty. kanál Spirodela polyrhiza Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion častý (do 10 % pokryvnosti) Kohlerová 5-členná škála 31. 08. 2022 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný šípovka vodná Kúty. kanál Sagittaria sagittifolia Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion občasný (3 až 5 jedincov) Kohlerová 5-členná škála 31. 08. 2022 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný okrasa okolíkatá Kúty. kanál Butomus umbellatus Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion častý (do 10 % pokryvnosti) Kohlerová 5-členná škála 31. 08. 2022 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 3555
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 Kúty. kanál 31. 08. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 Mor. Sv. Ján. Lakšársky potok 31. 08. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Horná Súča 24. 06. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Martovce 10. 06. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Martovce 10. 06. 2022 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 40
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 24. 06. 2022 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 09. 06. 2022 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 09. 06. 2022 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 10. 06. 2022 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 10. 06. 2022 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 41
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Arctium sp. Nechránené Detail v atlase
Euphorbia epithymoides (syn.) Nechránené Detail v atlase
Rubus sp. Nechránené Detail v atlase
Seseli elatum (syn.) Nechránené Detail v atlase
Rorippa sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 644
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 3260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 6