Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_130 (78 383,79 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

22.5.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

100,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Plocha je pravidelne kosená, nie sú zjavné žiadne zásadné zmeny v porovnaní s predošlým monitoringom. Bohatšie druhové zloženie v aktuálnom monitoringu súvisí pravdepodobne s veľkosťou polygónu a dátumom výskumu. Plocha je v mimohrádzovom priestore, je však v recentnom alúviu Moravy a vegetácia sa tu svojim zložením preto približuje aluviálnym lúkam (Lk8).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mliecnik obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
túžobník brestový E1 2 - medzi 1% a 50%
jahoda trávnicová E1 2 - medzi 1% a 50%
medúnok mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
betonika lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
žerušnica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica ostrá E1 1 - menej ako 1%
ostrica klinceková E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica srstnatá E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
pichliac sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
pálcivka žilkatá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec severný E1 2 - medzi 1% a 50%
Galium mollugo agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec syridlový E1 2 - medzi 1% a 50%
zádušník brectanovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
oman vrbolistý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy