Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_068 (4 652,53 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

22.5.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
40A0 - Xerotermné kroviny 5,00
6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 90,00
Tr6 - Teplomilné lemy 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

5,00


E1

95,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-
C01.04.01 - povrchové bane Vysoká 20,00 V-/B-
H07 - iné formy znečistenia Stredná 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

V porovnaní s predchádzajúcim monitoringom je zrejmé rozširovanie kameňolomu. Pri ďalšom postupom rozširovaní kameňolomu možno predpokladať zánik lokality.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
kokorík vonavý E1 1 - menej ako 1%
Verbascum austriacum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
prvosienka jarná E1 1 - menej ako 1%
slivka gulatoplodá E2 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 1 - menej ako 1%
poniklec veľkokvetý E1 1 - menej ako 1%
Pyrus communis agg. E2 1 - menej ako 1%
Quercus pubescens agg. E2 1 - menej ako 1%
Quercus pubescens agg. E1 1 - menej ako 1%
rešetliak precistujúci E1 1 - menej ako 1%
štrkác menší E1 1 - menej ako 1%
Rosa sp. E2 1 - menej ako 1%
Rosa sp. E1 1 - menej ako 1%
lanolistník prostredný E1 1 - menej ako 1%
trojštet žltkastý E1 1 - menej ako 1%
šalvia praslenatá E1 1 - menej ako 1%
hadomor purpurový E1 1 - menej ako 1%
rozchodník šestradový E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy