Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Kód TML

TML_6440_032 (29 948,73 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

29.5.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

0,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Stredná 70,00 V-/B-
J02.04.01 - záplavy Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

30,00 % 70,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Aluviálna lkosená úka v medzihrádzovom priestore. Najhodnotnejšia je severná časť, stred a najmä juh je v menej priaznivom stave. Aj výskyt Iris sibirica sa viaže na severnú časť. Vyhliadky biotopu do budúcna sú dobré na celej ploche za predpokladu, že bude pravidelne kosený. Na ploche boli dve návštevy - 12. 5. 2021 a 29. 5. 2021.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
zbehovec plazivý E1 1 - menej ako 1%
zádušník brectanovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
žltuška lesklá E1 1 - menej ako 1%
Bromus mollis (syn.) E1 1 - menej ako 1%
lipkavec severný E1 2 - medzi 1% a 50%
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E1 1 - menej ako 1%
Ranunculus auricomus agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
margaréta biela E1 1 - menej ako 1%
ostrica ostrá E1 2 - medzi 1% a 50%
blyskác cibulkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
kostihoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
žerušnica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzovec lúcny E1 1 - menej ako 1%
psiarka lúcna E1 3 - nad 50%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
nátržník husí E1 1 - menej ako 1%
ostrica srstnatá E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy