Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

trvalé trávne porasty nad hornou hranicou lesa

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02 - biologické procesy Nízka 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Počet jedincov stanovený prepočtom zo 100m2 (náhodne vybrané 4ks plôch 5x5m) na plochu TML.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

196 030,06

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

4 704 734

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

4 704 734,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

250 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy