Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_012 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajňuk Dušan

Dátum monitoringu

8.10.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.01 - modifikácie vo vodných prietokoch Vysoká 50,00 V-/B-
K03.04 - predátorstvo Vysoká 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 IMG_20191008_133251.jpg,
IMG_20191008_133243.jpg
40,00 / 200,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
kolok veľký 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Býčko čiernoústy 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
býčko piesočný 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Blicca bjoerkna 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 58 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Romanogobio albipinnatus Fang, 1934 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy