Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_005 (6 039,48 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

7.8.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

0,00


Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

extrémne vysoká hladina vody nad povrchom pôdy; zaplavené boli aj litorálne porasty a čiastočne aj nadväzujúce jelšové lesy koniec leta a jeseň bola relatívne bohatá na zrážky, čo je predpokladom pre nevytvorenie porastov cieľového biotopu v roku 2019 (neskôr som už neoveroval) predpokladám (s istotou), že v ďalších rokoch, pri poklese vody v letných mesiacoch dôjde k vytvoreniu vegetácie obnaženého dna


Multimédiá

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy