Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

lúčky a plochy bezlesia v kosodrevine

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-
X - žiadne ohrozenia 70,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

pri zrážkomeri nebol zaevidovaný ani jeden jedinec monitorovaného druhu. Plocha je zarastená vysokou vegetáciou. Jedince boli pozorované v serpentínach okolo chodníka v druhom polygóne. V druhom polygóne v hornej rovinatej časti boli iba jedince C. tatrae. Campanula serrata v rovinatej časti nebol zaznamenaný. Tretí polygón nebol navštívený.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

23

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

23,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny

23,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

10 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

40,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy