Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

trasa zjazdovky na Solisku

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 20,00 V-/B-
G01.06 - lyžovanie, skialpinizmus Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

monitorovaný druh sa nachádzal v počte 8 ks mimo TML. Jedince boli zaevidované pod TML na svahu vo východnej časti zjazdovky. Časť zjazdovky (30 %) bola v čase monitoringu pokosená.Na TML sa nachádza bohatá populácia druhu Campanula tatrae.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

110 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

2,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy