Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezofilné pasienky a spásané lúky

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Veľkosť TML bola znížená hlavne z hľadiska zefektívnenia práce a zvýšenej presnosti početnosti druhu. Na väčšej časti pôvodnej TML je výskyt druhu len ojedinelí (sezóna 2019 - lokalita bola v čase monitoringu prepásaná). Preto by bol odhadovaný počet na veľkosť plochy veľmi nepresný.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

15 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

1 370

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

85,00


Kvetnaté rastliny

2,00


Plodové rastliny

12,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

200 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

15,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Crepis sp. Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
Rumex sp. Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
Alchemilla sp. Nie Nie Br.-Bl. / 2a - pokryvnosť 5 až 12,5% plochy
rebrícek obycajný Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
psincek tenucký Nie Nie Br.-Bl. / 2b - pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy
psiarka lúcna Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
zvonček hrubokoreňový Áno Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
ostrica žltá Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
ostrica bledá Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
ostrica prosová Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
rasca lúcna Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
rožec obycajný Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
pichliac obycajný Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
hrebienka obycajná Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
metlica trsnatá Nie Nie Br.-Bl. / 2b - pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy
kostrava cervená Nie Nie Br.-Bl. / 4 - pokryvnosť 50 až 75 % plochy
Veronica chamaedrys agg. Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
horec luskácovitý Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
lubovník škvrnitý Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
sitina cibulkatá Nie EN Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy