Vytlačiť

vrchovka alpínska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Rôzne biotopy, kamenistý breh potoka Studenec porastený vegetáciou

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 50,00 B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 20,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na lokalite nebol počas monitoringu zo dňa 7.6.2019 zaznamenaný ani jeden jedinec druhu Tozzia carpathica. Populácia bola pravdepodobne "spláchnutá" preč potokom Studenec. Je potrebné neskôr vykonať ďalšiu kontrolu, aby sa vylúčilo prehliadnutie nekvitnúcej Tozzie.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 020,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

4 070,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

zreteľné,lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy