Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

Opustená lúka s degradujúcimi a zarastajúcimi psicovými spoločenstvami pod vrcholom Zadnej Poľany, dlhodobo nemenežovaná,

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

15,00 % 25,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 70,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Poznámky

Sporadicky sú pracovníkmi CHKO Poľana odstraňované nálety smreka, absentuje však dlhodobo manažmet pasenia-kosenia, lokalita mimo LPIS, bez perspektivy-zaujmu zo strany vlastnikov ci byvaleho uzivatela, uz lesny pozemok.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

30 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

60 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

30 000,00


Kvetnaté rastliny

30 000,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

50 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
1 19,47917 / 48,63351 174 102 72 59,00 TML_Camp_Serr_102_20180720_01.JPG

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy