Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Vysoká 5,00 V-/B-
G01.03.02 - off-road motorizované riadenie Vysoká 10,00 V-/B-
G02.02 - lyžiarske stredisko Stredná 20,00 V-
K02.01 - sukcesia Stredná 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 10,00 % 10,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

40 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

1 150

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

60,00


Kvetnaté rastliny

5,00


Plodové rastliny

35,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

60 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

60,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
rebrícek obycajný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
psincek tenucký Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
zvonček hrubokoreňový Áno Nie
kostrava cervená Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
Poa pratensis agg. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lubovník škvrnitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
psica tuhá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
nátržník vzpriamený Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
hviezdica trávovitá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
brusnica cucoriedková Nie Nie Tansley / 3 - 3 - nad 50%
brusnica obycajná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
kýchavica biela Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Epilobium angustifolium (syn.) Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy