Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.15 - iné zmeny hydraulických podmienok spôsobené človekom Vysoká 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Poznámky

Na lokalite boli pred založením monitorovacej lokality stiahnuté pramene pre vodovod obce Sihelné. Na lokalite sa vyskytuje v prevažnej miere nominantný poddruh. Subsp. Moravicum je na lokalite zastúpený max. 10% z populácie Aconitum firmum.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

30

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

20,00


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny

60,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

60,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Myosotis sp. Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Rumex sp. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
Alchemilla sp. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
prilbica tuhá pravá Nie VU Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
prilbica tuhá moravská Áno LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
záružlie mociarne Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ostrica žltá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrica lesná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
pichliac mociarny Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
pichliac zelinový Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
paprad samcia Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka kopcová Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
horec luskácovitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lubovník škvrnitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
cerkác peniažtekový Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný Nie Nie Tansley / 3 - 3 - nad 50%
ostružina malinová Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
vrba popolavá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
starcek vajcovitolistý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy