Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 V-/B-
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 80,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

25 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

90

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

15,00


Kvetnaté rastliny

5,00


Plodové rastliny

80,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

35 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
javor polný Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Alchemilla sp. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek obycajný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
psincek poplazový Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
angelika lesná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
smlz sivý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
vres obycajný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
zvonček hrubokoreňový Áno Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
zvoncek konáristý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
rasca lúcna Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
pichliac mociarny Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lieska obycajná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
hloh obycajný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ocianka Rostkovova Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
kostrava cervená Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
Senecio nemorensis agg. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
horec luskácovitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
jastrabník lesný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lubovník škvrnitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lubovník škvrnitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy