Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 40,00 V-/B+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Vysoká 60,00 V+/B+
B02.03 - Odstránenie podrastu Stredná 30,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

85,00 % 10,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

150 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

200

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

35,00


Kvetnaté rastliny

5,00


Plodové rastliny

60,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

220 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Alchemilla sp. Nie Nie Br.-Bl. / 2a - pokryvnosť 5 až 12,5% plochy
rebrícek obycajný Nie Nie Br.-Bl. / 2b - pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy
kozonoha hostcová Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
psincek psí Nie Nie Br.-Bl. / 3 - pokryvnosť 25 až 50 % plochy
angelika lesná Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
tomka vonavá Nie Nie Br.-Bl. / 2b - pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy
papradka samicia Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
smlz chlpkatý Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
vres obycajný Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
zvonček hrubokoreňový Áno Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
zvoncek konáristý Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
nevädzovec frygický Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
krížavka jarná Nie Nie Br.-Bl. / 2a - pokryvnosť 5 až 12,5% plochy
ocianka Rostkovova Nie Nie Br.-Bl. / 2b - pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy
kostrava cervená Nie Nie Br.-Bl. / 3 - pokryvnosť 25 až 50 % plochy
horec luskácovitý Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
plesnivcek lesný Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
bolševník boršcový Nie Nie Br.-Bl. / 2m - pokryvnosť 3 až 5% plochy
lubovník škvrnitý Nie Nie Br.-Bl. / 2b - pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy
sitina rozložitá Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy