Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské kosné lúky

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 90,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 60,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

150

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

20,00


Kvetnaté rastliny

30,00


Plodové rastliny

100,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

4 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy