Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04.02 - zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) Nízka 25,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 60,00 % 30,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

30

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

80,00


Kvetnaté rastliny

6,00


Plodové rastliny

14,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Salix sp. Nie Nie
prilbica tuhá pravá Nie VU Nie
prilbica tuhá moravská Áno LR Nie
záružlie mociarne Nie Nie
žerušnica horká Opizova Nie Nie
metlica trsnatá Nie Nie
lubovník škvrnitý Nie Nie
smrek obycajný Nie Nie
brusnica cucoriedková Nie Nie
fialka mociarna Nie Nie
Rumex arifolius (syn.) Nie Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy