Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 15,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 5,00 V-/B-
L05 - zosuvy pôdy Vysoká 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

TML poškodená zosuvom, ktorý postihol časť plochy, na ktorej bolo počas predchádzajúceho monitoringu zaznamenaných najviac jedincov druhu. Z tohto dôvodu došlo k výraznému zníženiu početnosti a zhoršeniu stavu biotopu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

30

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

30,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

15 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy