Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Zarastajúce lúky a pasienky s výskytom ruderálnych (Calamagrostis epigejos) a inváznych druhov (Solidago canadensis).

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Zaniknutá lokalita.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


% inváznych neofytných tax.

1,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

5,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Nepriaznivé vplyvy

zreteľné,lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy