Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

enklávy lúk uprostred lesa a kosodreviny

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

TML pozostáva zatiaľ z 3 polygónov. V prípade, že sa opäť nepotvrdí výskyt v hornej časti/polygóne, upraví sa TML na 2 polygóny, kde bol doteraz výskyt potvrdený.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

120

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

5 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

40,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy