Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 90,00 V-/B-
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Nízka 80,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Spolumapovateľ Peter Drengubiak. Lokalita zarastá čučoriedkou a náletovými drevinami. V letnej sezóne nelegálne vjazdy do územia a zber čučoriedok, zošlapávanie, zostávajú po nich odpadky v území.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1,50

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

2 052

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1,50

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
zvonček hrubokoreňový Áno Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy