Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 50,00 V-/B-
E04 - stavby, budovy v krajine Nízka 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 60,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Časť plochy opustená - horná a západná časť , horná časť pravdepodobne zanikne. Zarastanie drevinami. V posledných rokoch občasne mozaikovito obhospodarované - dôsledkom môže byť zvýšenie početnosti. Napriek tomu prognóza druhu na lokalite nie je dobrá v prípade ak bude sukcesia postupovať.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

56 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

56 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

100,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

80 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy