Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

Kvetnaté horské psicové porasty v komplexe biotopov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.02 - neintenzívne pasenie - ovce Stredná 60,00 V+/B+
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 80,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Vysoká 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Výskyt druhu prednostne v hornej cca 1/2 -1/3 lokality. Pred 5 rokmi boli na cca 80% lokality odsránené náletové dreviny a krovité vŕby a lokalita zmulčovaná užívateľom pozemkov RD Stará Bystrica. Foto P. Ďurčanová


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

3 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

90,00


Kvetnaté rastliny

10,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

50 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
zvonček hrubokoreňový Áno Nie
bieloprst belavý Áno EN Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy