Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_012 (100 599,26 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

16.8.2015

Meno mapovateľa

Špulerová Jana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

19,53115 / 49,4121

Rozmery TMP

5,00 / 5,00


Fixácia TMP

nie


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo1 - Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflora... 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

60,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V+
G01.03.02 - off-road motorizované riadenie Stredná 20,00 V-
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) Nízka 20,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vrba purpurová E2 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 1 - menej ako 1%
stolístok praslenatý E1 2 - medzi 1% a 50%
bielolístok barinný E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
sitina cibulkatá E1 1 - menej ako 1%
tilovka vodná E1 1 - menej ako 1%
mrlík biely E1 1 - menej ako 1%
horciak štiavolistý E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 1 - menej ako 1%
skorocel barinný E1 1 - menej ako 1%
bahnicka mociarna E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 1 - menej ako 1%
cervenavec prerastenolistý E1 pokryvnosť 5 až 12,5% plochy 2 - medzi 1% a 50%
bahnicka ihlovitá E1 pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
sitina nitolistá E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
žabník trávovitý E1 pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
ostrica pobrežná E1 pokryvnosť 25 až 50 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
horciak obojživelný E1 pokryvnosť 3 až 5% plochy 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy