Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_026 (180,22 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

12.6.2015

Meno mapovateľa

Sitášová Eva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo1 - Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflora... 0,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.03 - modifikácie v stojatých vodách Nízka 80,00 V-
K02.01 - sukcesia Nízka 60,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ježatka kuria E1 2 - medzi 1% a 50%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
horciak štiavolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa obojživelná E1 2 - medzi 1% a 50%
Veronica anagalis-aquatica agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbica yzopolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša lepkavá E3 1 - menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 1 - menej ako 1%
svíb krvavý E2 1 - menej ako 1%
baza cierna E2 1 - menej ako 1%
vrba krehká E2 2 - medzi 1% a 50%
vrba krehká E3 2 - medzi 1% a 50%
sitina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
žabník skorocelový E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka riecna E1 2 - medzi 1% a 50%
pálka širokolistá E1 1 - menej ako 1%
datelina hybridná E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy