Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezofilné pasienky a spásané lúky

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.02 - neintenzívne pasenie - ovce Vysoká 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 10,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

väčšina lokality je prepásaná, menšie plochy kosené a opustené, tlak na výstavbu rekreačných chalúp.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 140 977,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

20 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

100,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 500 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

2,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy