Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Kód TML

TML_6440_060 (399 249,64 m2)

Percento plochy

95,00 %

Dátum monitoringu

26.5.2015

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -



Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 5,00
Lk8 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

0,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
kosienka farbiarska E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica vcasná E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec severný E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec syridlový E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica srstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
hrachor lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
nezábudka rolná E1 1 - menej ako 1%
ostrica plsnatá E1 1 - menej ako 1%
ostrica pobrežná E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbica prútnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
Carex gracilis (syn.) E1 1 - menej ako 1%
pichliac sivý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy