Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Kód TML

TML_6440_018 (31 734,30 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

14.5.2015

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 20,00
Lk8 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

1,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ostrica dvojradová E1 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
lipnica pospolitá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba krehká E3 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
iskerník prudký E1 2 - medzi 1% a 50%
astra kopijovitolistá E1 1 - menej ako 1%
valeriánka polná E1 1 - menej ako 1%
veronika rolná E1 1 - menej ako 1%
vika siata E1 1 - menej ako 1%
ostrica plsnatá E1 1 - menej ako 1%
paštrnák siaty E1 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový E1 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá E1 1 - menej ako 1%
bledavka Kochova E1 1 - menej ako 1%
nezábudka rolná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy