Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 169 - 189 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
velké vodné nádrže 6231000 Nechránené Detail v atlase
viacúcelové malé vodné nádrže 6232000 Nechránené Detail v atlase
rybníky 6233000 Nechránené Detail v atlase
materiálové jamy 6234000 Nechránené Detail v atlase
zaplavené staré lomy a bane 6235000 Nechránené Detail v atlase
mociare 6240000 Nechránené Detail v atlase
rašeliniskové mociare 6241000 Nechránené Detail v atlase
slatinné mociare 6241100 Nechránené Detail v atlase
nerašeliniskové mociare 6242000 Nechránené Detail v atlase
jazierka v inundacnom území riek 6250000 Nechránené Detail v atlase
periodické vody 6260000 Nechránené Detail v atlase
mokrade 6261000 Nechránené Detail v atlase
telmy 6262000 Nechránené Detail v atlase
jarné mláky 6262100 Nechránené Detail v atlase
letné a jesenné mláky 6262200 Nechránené Detail v atlase
poriecne (inundacné a mimoinundacné) mláky 6262300 Nechránené Detail v atlase
fytotelmy 6262400 Nechránené Detail v atlase
litotelmy 6262500 Nechránené Detail v atlase
voda podzemná 7000000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
voda artézska 7100000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda nestlacená, s volnou hladinou 7200000 Nechránené Detail v atlase