Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 148 - 168 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
silikátové sutiny montánneho stupna 4321000 Nechránené Detail v atlase
karbonátové, prevažne nespevnené sutiny na výslnných stanovištiach 4322000 Nechránené Detail v atlase
karbonátové, vlhké sutiny v inverzných polohách montánneho stupna 4323000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
sutiny kolínneho stupna 4330000 Nechránené Detail v atlase
silikátové sutiny kolínneho stupna 4331000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové nespevnené sutiny kolínneho stupna 4332000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
stabilizované skeletnaté svahy a plytké pôdy 4340000 Nechránené Detail v atlase
karbonátové plytké skeletnaté pôdy 4341000 Nechránené Detail v atlase
silikátové plytké pôdy 4342000 Nechránené Detail v atlase
biotopy brehov tecúcich vôd 5000000 Nechránené Detail v atlase
pobrežné krovinné biotopy 5100000 Nechránené Detail v atlase
nížinné krovinné vrbiny 5110000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
podhorské krovinné vrbiny 5120000 Nechránené Detail v atlase
biotopy s myrikovkou nemeckou 5121000 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
kriaciny s vrbou sliezskou 5131000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou pättycinkovou 5140000 Nechránené Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy 5200000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy na brehoch tecúcich vôd 5210000 Nechránené Detail v atlase
porasty chrastnice trsteníkovitej 5211000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty devätsilov 5212000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase