Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 127 - 147 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
lúcne úhory 3523000 Nechránené Detail v atlase
trávobylinné porasty na zasolených pôdach 3530000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá horských a vysokohorských bylinných porastov na silne dusíkatej pôde 3540000 Nechránené Detail v atlase
komplex skalných a sutinových biotopov 4000000 Nechránené Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina 4070 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subalpínske kroviny 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho a subalpínskeho stupna 4100000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4110000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
skalné steny a skalné štrbiny horského (submontánneho až supramontánneho) stupna 4200000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4210000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vápencové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4220000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
skalné sutiny 4300000 Detail v atlase
skalné sutiny alpínskeho stupna 4310000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4312000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
skalné sutiny v montánnom až supramontánnom stupni 4320000 Nechránené Detail v atlase