Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 106 - 126 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky Lk2 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky 6520 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
horské lieštiny 2161400 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Horské smrekové lesy 9410 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov Br2 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou Br3 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Br4 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Intenzívne obhospodarované polia X7 x Nechránené Detail v atlase
jarné mláky 6262100 Nechránené Detail v atlase
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskyna 1130000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynná diera 1120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynný útvar 1100000 Nechránené Detail v atlase
javorové horské lesy 2113200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy Ls5.3 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy 9140 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jazerá 6210000 Nechránené Detail v atlase