Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 85 - 105 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy Ls3.6 9190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lipovo-javorové sutinové lesy Ls4 9180 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 9130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kyslomilné bukové lesy Ls5.2 9110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy Ls5.3 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy Ls5.4 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy Ls1.2 91F0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske topolové lesy s borievkou Ls10 91N0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Lk8 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Ls6.2 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekové lesy cucoriedkové Ls9.1 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekové lesy vysokobylinné Ls9.2 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Podmácané smrekové lesy Ls9.3 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy Ls9.4 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Penovcové prameniská Pr3 7220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aktívne vrchoviská Ra1 7110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy Ra2 7120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase