Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 85 - 105 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
smrekové lesy zamokrené 2117500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vysokobylinné smrekové lesy 2117600 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty pionierskych drevín 2118000 Nechránené Detail v atlase
zmiešané porasty pionierskych drevín 2118100 Nechránené Detail v atlase
brezové porasty 2118200 Nechránené Detail v atlase
porasty borovice lesnej 2118300 Nechránené Detail v atlase
porasty borievky obycajnej 2118400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
nepôvodné lesy (monokultúry) 2120000 Nechránené Detail v atlase
kultúry ihlicnatých drevín 2121000 Nechránené Detail v atlase
kultúry smreka obycajného 2121100 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice lesnej 2121200 Nechránené Detail v atlase
kultúry smrekovca opadavého 2121300 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice ciernej 2121400 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných ihlicnatých drevín 2121500 Nechránené Detail v atlase
kultúry listnatých drevín 2122000 Nechránené Detail v atlase
kultúry agáta bieleho 2122100 Nechránené Detail v atlase
kultúry topolov 2122200 Nechránené Detail v atlase
kultúry duba cerveného 2122300 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných listnatých drevín 2122500 Nechránené Detail v atlase
lesný okraj 2140000 Nechránené Detail v atlase
krovinný plášt 2141000 Nechránené Detail v atlase