Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 21 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
skalné sutiny 4300000 Detail v atlase
Akvakultúra - rybníky AM1 Detail v atlase
Nádrže, vrátane poľnohospodárskych (všeobecne menšie ako 8 ha) AM2 Detail v atlase
Zavlažovaná krajina, vrátane kanálov a ryžových polí AM3 Detail v atlase
Sezónne zaplavovaná poľnohospodárska krajina (vrátane intenzívne využívaných lúk a pasienkov) AM4 Detail v atlase
Lokality s ťažbou soli AM5 Detail v atlase
Plochy na zadržiavanie vody, nádrže, zdrže, priehrady (všeobecne väčšie ako 8 ha) AM6 Detail v atlase
Ťažba; jamy po ťažbe štrku/uhlia/ílu/piesku, banské jazerá AM7 Detail v atlase
Nádrže čističiek, sedimentačné a oxidačné nádrže, atď. AM8 Detail v atlase
Kanály, odvodňovacie kanály, priekopy AM9 Detail v atlase
Permanentné rieky/bystriny/potoky; vrátane vodopádov M Detail v atlase
Sezónne/prechodné/nepravidelné rieky/bystriny/potoky N Detail v atlase
Permanentné sladkovodné jazerá (nad 8 ha); vrátane veľkých slepých ramien O Detail v atlase
Sezónne/prechodné jazerá (nad 8 ha); vrátane jazier v alúviách P Detail v atlase
Permanentné zasolené jazerá Q Detail v atlase
Sezónne/prechodné zasolené jazerá a depresie R Detail v atlase
Permanentné zasolené bariny/jazierka Sp Detail v atlase
Sezónne/prechodné zasolené bariny/jazierka Ss Detail v atlase
Permanentné sladkovodné bariny/jazierka; rybníky (menej ako 8 ha), močiare na vodou nasiaknutej anorganickej pôde s vynorenou vegetáciou počas väčšiny vegetačnej sezóny Tp Detail v atlase
Sezónne/prechodné bariny/jazierka na anorganickej pôde; vrátane depresie, výmole, sezónne zaplavované lúky, ostricové bariny Ts Detail v atlase
Nezalesnené rašeliniská, vrátane krovín alebo otvorených vrchovísk, trasovísk a slatín U Detail v atlase
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10