Vytlačiť

Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

Sk1

Kód Natura 2000

8210

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

135

Priemerná plocha TML

10 048 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

315

Priemerný počet druhov v zázname

32


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Asplenium ruta-muraria (267),Asplenium trichomanes (258),Cystopteris fragilis (165),Picea abies (159),Pinus sylvestris (154),Fagus sylvatica (152),Geranium robertianum (151),Vincetoxicum hirundinaria (148),Festuca pallens (145),Sesleria albicans (145)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.61% 5.39%
PAN:
87.50% 12.50%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
94.5% 5.2% 0.3%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.5% 5.2% 0.3%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
98.0% 1.6% 0.4%
PAN:
87.5% 12.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 44,6 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
B01 - výsadba stromov 8,9 %
B02 - manažment lesa 7,1 %
B04 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve 5,4 %
C01 - baníctvo a lomy 3,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,6 %
D01 - dopravné siete 1,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV