Vytlačiť

Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy


Kód biotopu

Ls5.1

Kód Natura 2000

9130

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

497

Priemerná plocha TML

94 803 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

860

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (2485),Acer pseudoplatanus (1207),Carpinus betulus (905),Picea abies (798),Fraxinus excelsior (791),Abies alba (749),Corylus avellana (731),Dryopteris filix-mas (689),Quercus petraea (622),Acer platanoides (604)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
48.7% 30.3% 21.0%
PAN:
80.0% 16.0% 4.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
48.7% 49.8% 1.5%
PAN:
80.0% 20.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.1% 27.9% 21.0%
PAN:
80.0% 16.0% 4.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 81,0 %
L10 - iné prírodné katastrofy 6,6 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,6 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,2 %
L07 - búrky 2,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 0,7 %
C01 - baníctvo a lomy 0,7 %
D01 - dopravné siete 0,7 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 0,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 0,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,5 %
D01 - dopravné siete 15,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,9 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,8 %
L10 - iné prírodné katastrofy 3,8 %
L07 - búrky 1,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,0 %
I01 - druhové invázie 1,0 %
L05 - zosuvy pôdy 1,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 85,7 %
L10 - iné prírodné katastrofy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 52,4 %
D01 - dopravné siete 14,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,5 %
I01 - druhové invázie 9,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,5 %
L10 - iné prírodné katastrofy 4,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV