Vytlačiť

Dubovo-hrabové lesy karpatské

Dubovo-hrabové lesy karpatské


Kód biotopu

Ls2.1

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu