Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód biotopu

9420

Kód Natura 2000

9420

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

158 259 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

61

Priemerný počet druhov v zázname

49


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (175),Pinus cembra (174),Sorbus aucuparia (172),Pinus mugo (138),Salix caprea (79),Larix decidua (77),Vaccinium myrtillus (61),Calamagrostis villosa (56),Homogyne alpina (56),Vaccinium vitis-idaea (56)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
82.0% 13.1% 4.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.0% 16.4% 1.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
90.2% 4.9% 4.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 60,0 %
L07 - búrky 20,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 10,0 %
K02 - biologické procesy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 20,8 %
D01 - dopravné siete 19,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 10,4 %
L07 - búrky 6,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,2 %
L10 - iné prírodné katastrofy 5,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,9 %
L04 - lavína 3,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV