Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód biotopu

91M0

Kód Natura 2000

91M0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

128

Priemerná plocha TML

99 018 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

128

Priemerný počet druhov v zázname

50


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Quercus cerris (325),Acer campestre (269),Carpinus betulus (251),Ligustrum vulgare (205),Prunus spinosa (165),Crataegus monogyna (161),Quercus petraea (144),Cerasus avium (131),Rosa canina (129),Robinia pseudoacacia (128)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
26.2% 32.3% 41.5%
PAN:
25.4% 41.3% 33.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
26.2% 61.5% 12.3%
PAN:
25.4% 68.3% 6.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
30.8% 27.7% 41.5%
PAN:
25.4% 41.3% 33.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 83,3 %
B03 - využitie bez výsadby 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 39,1 %
I01 - druhové invázie 20,3 %
B02 - manažment lesa 14,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,8 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
A04 - pasenie 3,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 90,0 %
B03 - využitie bez výsadby 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 31,7 %
I01 - druhové invázie 30,0 %
B02 - manažment lesa 18,3 %
D01 - dopravné siete 6,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,3 %
A01 - pestovanie 1,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,7 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 1,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,7 %

Stav ochrany biotopu