Vytlačiť

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Kód biotopu

91I0

Kód Natura 2000

91I0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

178

Priemerná plocha TML

88 784 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

261

Priemerný počet druhov v zázname

48


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carpinus betulus (479),Quercus petraea (417),Quercus cerris (290),Acer campestre (275),Cerasus avium (253),Corylus avellana (200),Ligustrum vulgare (196),Crataegus monogyna (195),Frangula alnus (192),Robinia pseudoacacia (169)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
47.0% 43.0% 10.0%
PAN:
37.3% 44.0% 18.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.0% 49.0% 4.0%
PAN:
37.3% 52.0% 10.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
53.0% 37.0% 10.0%
PAN:
45.3% 36.0% 18.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 83,3 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 29,5 %
D01 - dopravné siete 23,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 21,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,5 %
I01 - druhové invázie 6,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,2 %
A01 - pestovanie 1,1 %
C01 - baníctvo a lomy 1,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 1,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 90,9 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 31,3 %
I01 - druhové invázie 25,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 17,9 %
D01 - dopravné siete 9,0 %
A01 - pestovanie 3,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,0 %
A08 - hnojenie 1,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,5 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV