Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód biotopu

91D0

Kód Natura 2000

91D0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

71

Priemerná plocha TML

88 752 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

212

Priemerný počet druhov v zázname

50


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (610),Sorbus aucuparia (356),Alnus incana (348),Salix caprea (293),Abies alba (212),Vaccinium myrtillus (206),Betula pubescens (203),Equisetum sylvaticum (179),Pinus sylvestris (170),Calamagrostis villosa (169)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
49.1% 29.7% 21.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.9% 42.9% 5.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
55.2% 24.1% 20.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 71,0 %
L07 - búrky 9,7 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 4,8 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,8 %
I01 - druhové invázie 1,6 %
K02 - biologické procesy 1,6 %
L10 - iné prírodné katastrofy 1,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 43,7 %
L07 - búrky 13,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,4 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,2 %
D01 - dopravné siete 3,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,8 %
H06 - prírastok energie 1,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV