Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód biotopu

91D0

Kód Natura 2000

91D0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

71

Priemerná plocha TML

88 752 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

143

Priemerný počet druhov v zázname

50


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (423),Alnus incana (257),Sorbus aucuparia (239),Salix caprea (229),Abies alba (151),Vaccinium myrtillus (141),Betula pubescens (132),Equisetum sylvaticum (124),Fagus sylvatica (118),Juncus effusus (114)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
52.4% 18.9% 28.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
52.4% 40.6% 7.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.0% 13.3% 28.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 75,0 %
B03 - využitie bez výsadby 8,3 %
L07 - búrky 8,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,0 %
L07 - búrky 17,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,4 %
D01 - dopravné siete 2,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,3 %
H06 - prírastok energie 2,3 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,3 %
B03 - využitie bez výsadby 1,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV